DỊCH VỤ IT QUẢN TRỊ MÁY CHỦ CHO DOANH NGHIỆP

NetVAS có đội ngũ nhân viên kỹ thuật đông đảo, luôn phục vụ nhanh nhất.

DỊCH VỤ IT QUẢN TRỊ MÁY CHỦ CHO DOANH NGHIỆP

Quản lý máy chủ:
– Kiểm tra phần cứng, cài đặt phần mềm.
– Check hardware, install software .
– Phân quyền và kiểm tra kết nối đến người dùng.
– Decentralize and test connection to the user.
– Kiểm tra, update phần mềm diêt Virus.
– Check, update anti-virus software.
– Tối ưu Sql server trên Windows Server hoặc MySql trên Linux Server.
– Optimize Sql server on Windows Server or MySql on Linux Server.
– Quản trị và vận hành hệ thống ảo hóa (VMs).
– Administration and operation of virtualization systems (VMs)
– Xây dụng giải pháp ảo hóa (VMs) miễn phí.
– Build free virtualization solutions (VMs).
– Cài đặt và cấu hình lại khi có yêu cầu
– Install and reconfigure when required
– Tạo lịch backup định kỳ ( khách hàng cung cấp thiết bị back up)
– Create periodic backup schedule (customers provide device backup)

Cam kết hỗ trợ

NetVAS cam kết hỗ trợ nhanh nhất cho doanh nghiệp!

Tiếp nhận yêu cầu

NetVAS cam kết tiếp nhận yêu cầu xử lý sự cố trong vòng 05 phút.

Online xử lý 10 phút.

Onsite trong vòng 30 phút.

24/7 Support

Thời gian support khách hàng dịch vụ IT từ T2-T7 từ 8:15AM-17:35PM

Thời gian support khách hàng Datacenter 24/24

Bảo mật thông tin

Bảo mật về nội dung, hình ảnh, dữ liệu…

Ký NDA giữ bảo mật trọn đời.

NetVAS cam kết bảo mật cơ sở dữ liệu toàn bộ

KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ IT TIÊU BIỂU NETVAS

Khách hàng NetVAS tập trung khối Doanh Nghiệp nước ngoài.

Top
Contact Me on Zalo
0909845977