DỊCH VỤ IT QUẢN TRỊ MẠNG CHO DOANH NGHIỆP

NetVAS có đội ngũ nhân viên kỹ thuật đông đảo, luôn phục vụ nhanh nhất.

DỊCH VỤ IT QUẢN TRỊ MẠNG CHO DOANH NGHIỆP

Quản lý mạng:
– Hệ thống mạng nâng cao Layer 2, 3.
– Advanced network system Layer 2, 3
– Cấu hình vá quản lý thiết bị mạng có firewall
– Configure and manage network devices with firewalls
– Cấu hình SNMP, PPPoE, GRE VPN, NAT, ACL, HSRP , VRRP , QoS…
– Configure SNMP, PPPoE, GRE VPN, NAT, ACL, HSRP , VRRP , QoS.
– Quản lý băng thông truy cập internet theo thiết bị.
– Manage internet access bandwidth by device .
– Quản lý, theo dõi băng thông truy cập internet để đề xuất gói cước phù hợp.
– Manage and monitor internet access bandwidth to recommend suitable packages.
– Quản lý, hỗ trợ khắc phục sự cố Internet, WiFi.
– Manage and support Internet and WiFi troubleshooting.
– Chủ động liên hệ đơn vị cung cấp internet khi gặp sự cố.
– Actively contact the internet provider when having problems
– Cài đặt hệ thống mạng LAN, chia sẻ File.
– LAN system installation, File sharing.
– Khảo sát, triển khai hệ thống mạng theo yêu cầu. (Chi phí phát sinh)
– Survey, deploy network system as required. (Costs incurred)
Lắp đặt thêm thiết bị WiFi (Chi phí phát sinh).
– Installing additional WiFi equipment (Costs incurred)
– Cho mượn thiết bị thay thế (Trường hợp bị hư hỏng, khách hàng chưa có thiết bị thay thế)
– Lending replacement equipment (In case of damage, customers do not have replacement
equipment)

Cam kết hỗ trợ

NetVAS cam kết hỗ trợ nhanh nhất cho doanh nghiệp!

Tiếp nhận yêu cầu

NetVAS cam kết tiếp nhận yêu cầu xử lý sự cố trong vòng 05 phút.

Online xử lý 10 phút.

Onsite trong vòng 30 phút.

24/7 Support

Thời gian support khách hàng dịch vụ IT từ T2-T7 từ 8:15AM-17:35PM

Thời gian support khách hàng Datacenter 24/24

Bảo mật thông tin

Bảo mật về nội dung, hình ảnh, dữ liệu…

Ký NDA giữ bảo mật trọn đời.

NetVAS cam kết bảo mật cơ sở dữ liệu toàn bộ

KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ IT TIÊU BIỂU NETVAS

Khách hàng NetVAS tập trung khối Doanh Nghiệp nước ngoài.

Top
Contact Me on Zalo
0909845977